Ιστορικό SPOCKET

 • Σταθερή και ομαλή ανάπτυξη ακόμη και κατά τη διάρκεια του έτους COVID-19
 • Επέκταση της ομάδας πωλήσεων για τις ανάγκες ανάπτυξης της εταιρείας μας
 • Καλή λειτουργία το 2018
 • Εγγεγραμμένη μάρκα SpocketGuard το 2017
 • Μετακινήθηκε σε νέο κτίριο γραφείων λόγω επέκτασης κλίμακας
 • Εγγεγραμμένη εταιρεία εξαγωγής στην ηπειρωτική Κίνα
 • Προσθήκη δύο γραμμών παραγωγής λόγω της επέκτασης των αγορών
 • Η δημιουργία ομάδων και η τυποποιημένη λειτουργία ξεκίνησαν το 2013
 • Εξαγωγή στάσεων και κατόχων diplay το 2012
 • Η Ε & Α ολοκληρώθηκε το 2011
 • Ξεκίνησε την Ε & Α των συνδετήρων ασφαλείας το 2011
 • Άρχισε να πωλεί προϊόντα προβολής και ασφάλειας το 2009
 • Εγγεγραμμένος το 2008